Prints

mountain

Mountain

19cm x 21cm. Collotype print.